INTRUCCIONS PER A COMENÇAR A PUBLICAR EN AQUEST WIKI


 1. Els alumnes dels grups 4A i 4V heu d'anar a buscar els vostres noms d'usuari, correus habilitats i claus d'accés a la pàgina USUARIS del WIKI. Més tard podreu canviar el password o clau d'accés al vostre gust.
 2. Cliqueu dalt a la dreta en SIGN IN
 3. Introduïu el vostre "username" i el vostre "password". Així us heu registrat i podreu canviar dades del vostre perfil i de la configuració del wiki
 4. Cliqueu dalt a la dreta en "My Account"
 5. En la nova pàgina, en anglés, canviarem dades de configuració i perfil.
 6. Per a canviar de llengua, aneu a "Your Settings" i en "Language" seleccioneu "Catalan" (també hi veureu "Spanish").
 7. En "Your Settings" canvieu la zona horària seleccionant: "Time Zone: (GMT + 01:00) Brussels...-Madrid
 8. En "Your Profile" - Picture, Change" podeu, si voleu, inserir una foto xicoteta o logo que us represente (no fotos personals)
 9. Dalt, en "About You", podríeu canviar el "user name" que se us ha assignat si ho preferiu, però si ho feu, indiqueu d'alguna manera el grup (4A, B, V) i el nom o cognom per tal de mantenir la vostra identificació. No useu noms desconeguts; exemple vàlid: 4A-Joanvi, 4V-Elena, etc.
 10. Heu de canviar la vostra clau d'accés ("password") inicial per una altra que no conega ningú: cliqueu en Password Change per a modificar-ho.
 11. Per acabar, en "About You - Email" heu d'enviar un mail automàtic de confirmació del compte clicant en "Resend Confirmation Email", o bé podeu canviar-lo, si ho preferiu, pel vostre correu de hotmail, gmail, etc., aleshores haureu de clicar en "Change Email".
 12. Una vegada terminada la nova configuració, feu clic baix del tot en "SAVE". Els canvis s'hauran guardat.

COM TORNAR A LA PÀGINA PRINCIPAL DEL WIKI


A banda d'indicar-ho de nou en la URL: http://peliverge.wikispaces.com , hi ha la manera següent.
Dalt a la dreta, vora la fletxa verda hi ha "Els Meus Wikis". Cliqueu i veureu anunciat el wiki Pel·lícula Verge. Feu clic sobre el nom i anireu a la pàgina principal (Home).


COM ESCRIURE SOBRE UNA PÀGINA DEL WIKI


 1. Quan hàgeu redactat el vostre relat en word o en open office i l'hàgeu revisat i corregit (ortografia, lèxic, morfosintaxi), seleccioneu tot el vostre text amb el cursor i teclegeu "Control" i la lletra C per a copiar el text.
 2. Busqueu en la barra lateral del wiki el títol del conte que voleu enganxar i cliqueu en ell.
 3. En la pàgina oberta cliqueu en la pestanya de dalt, EDITAR.
 4. Col·loqueu el cursor sobre la pàgina en blanc i teclegeu "Control" i la lletra V. El text que havíeu seleccionat quedarà copiat.
 5. Podeu arreglar una mica la presentació, els paràgrafs, el format i grandària de la lletra... No oblideu signar el text amb el vostre nom i grup i cliqueu definitivament en GUARDAR.
Si us trobeu en la pàgina un text ja editat, enganxeu el vostre davall del relat anterior.